Praktyczny egzamin na prawo jazdy kategorii B - plac manewrowy

Praktyczny egzamin na prawo jazdy kategorii B - plac manewrowy

Zaliczenie części teoretycznej egzaminu uprawnia do przystąpienia do części praktycznej. Mimo iż do egzaminu praktycznego przystąpić można w czasie sześciu miesięcy po zaliczeniu egzaminu teoretycznego to znacząca większość kandydatów na kierowców egzamin praktyczny zdaje jeszcze tego samego dnia. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego należy poczekać w specjalnie przygotowanym pomieszczaniu na swoją kolej. Pierwszą część egzaminu praktycznego stanowią zadania na placu manewrowy. Na początek należy sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Oczywiście nie obywa się to na parkingu, egzaminator najpierw jedzie w wyznaczone na placu manewrowym miejsce. Potem egzaminator mówi jakie elementy pojazdu należy sprawdzić. Kandydat na kierowcę powinien być w stanie samodzielnie sprawdzić poziom oleju w silniku, poziom płynu hamulcowego, chłodniczego oraz płynu w spryskiwaczach. Prawie zawsze należy sprawdzić działanie świateł zewnętrznych oraz sygnału dźwiękowego. W przypadku świateł zewnętrznych pojazdu. kandydat na kierowcę powinien orientować się, które światła do czego służą i jak się je włącza.        

Podobne artykuły

Ubiór mówi o cechach człowieka
Ubrania stanowią najważniejszy element człowieka. Jak nosić jakieś ciuchy to stylowo i nowocześnie. Na ulicach widać pełno osób, które ewidentnie nie znają się na ubiorze. Zakładają to co jest w szafie i nie przywiązują wagi. Trendy mod...
Weksel
Jeśli chodzi o weksel to jest to bardzo ciekawa metoda, która dopiero raczkuje w Polsce, ale na całym świecie jest bardzo dobrze znana i postrzegana przez wielu inwestorów. Weksel jest oczywiście papierem wartościowym, który pole...
Książki naukowe i akademickie
Książki naukowe i akademickie służą jak sama nazwa mówi do nauki wybranej dziedziny i przedmiotu. Rozróżnia się podstawowe kategorie nauk: biznes, ekonomia, finanse, rachunkowość, marketing, reklama, zarządzanie, medycyna, weterynaria, ...
Poszczególne dyscypliny
Sport jest pojęciem wysoce ogólnym, jest on podzielony na dyscypliny zależne od rodzaju, w jakim będzie uprawiany. Są zawarte pewne normy określające ustalenia i regulaminy precyzujące jego uprawianie. Dyscypliny sportowe w zależności od tego,...
Forex
Jeśli chodzi o procesy, dzięki którym następuje wymiana walut, to należy bezwzględnie mówić o giełdzie Forex. Jest to pewien rodzaj rynku, na których dochodzi do transakcji kupna oraz sprzedaży walutowej. To co jest bardzo charak...